Apanagyfalu (Beszterce-Naszód megye, református templom)

Az orgonát Boldizsár Tamás (Thomas Boltres) építette 1801-ben. Szerkezete mechanikus csúszkaládás, 6 regiszteres: Födött 8′, Fuvola 4′, Principál 2′, Quint 2 2/3′, Terc 1 3/5′, Supreoktáv 1′. Hangterjedelme CDE-c3 mély oktávban rövidoktávval.

Néhány restaurálás előtti/utáni kép: